ประกาศข่าวประมูลงานโครงการ

By Admin I 24 June 2024

ประกาศข่าวประมูลงานโครงการ รายละเอียดดังนี้
1. Project Solar Roof Phase-3  ขนาด 1.70 MKV.
   -ระยะเวลาในเการเปิดประมูล  21/06/2024-22/07/2024
   -การประกาศผล 24/8/2024

2. งานสร้างอาคารคลังสินค้าขนาด 48 x 86 M.
3. งานติดตั้งระบบดับเพลิง 
4. งานติดตั้งระบบระบายอากาศ
5. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ลำดับงานที่ 2-5 เหมือนกัน  
   -ระยะเวลาในเการเปิดประมูล  15/07/2024-15/08/2024
   -การประกาศผล 31/8/2024 
   -การประกาศผล 
  
6. งานระบบบำบัดเสีย
    -ระยะเวลาในเการเปิดประมูล  01/07/2024-31/07/2024
    -การประกาศผล 15/8/2024

ช่องทางการสมัคร หรือติดต่อ

ทางอีเมล์ purchase.fac@thaicoconout.com ถึงคุณสมภักดิ์ สุทธิประเสริฐ (ฝ่ายจัดซื้อ)

โทร 086-3327343 หรือ 02-5841777 : 2001-2002

Blog Category
  • NEWS & ACTIVITIES
  • CSR ACTIVITIES
NEWS & ACTIVITIES