เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าแปรรูปจากมะพร้าว

ซึ่งเราสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวได้หลายรูปแบบ เช่น กะทิกระป๋อง กะทิพาสเจอร์ไรส์ น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง  น้ำมะพร้าวพาสเจอร์ไรส์ น้ำมันมะพร้าว มะพร้าวอบกรอบ  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานของเราผลิตภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า ไทยโคโค่,โคโค่บุรี,บลองค์ โคโค่ และโคคอส  นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตวัตถุดิบให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม และรับผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้าอีกด้วย

ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โรงงานของเราตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีบนพื้นที่ 156,800 ตารางเมตร มีพนักงานมากกว่า 700  คน พร้อมด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีกำลังการผลิต 4,800 ตันต่อเดือน โดยใช้ทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นคนไทย และผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของเราขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ส่วนใหญ่เราผลิตเพื่อการส่งออก เราส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และเอเชีย มูลค่าการส่งออกมากกว่า 85% ของรายได้โดยรวมของเรา

ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โรงงานของเราตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีบนพื้นที่ 156,800 ตารางเมตร มีพนักงานมากกว่า 700  คน พร้อมด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีกำลังการผลิต 4,800 ตันต่อเดือน โดยใช้ทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นคนไทย และผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของเราขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ส่วนใหญ่เราผลิตเพื่อการส่งออก เราส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และเอเชีย มูลค่าการส่งออกมากกว่า 85% ของรายได้โดยรวมของเรา

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) 

จดทะเบียนด้วยทุน 250,000,000 บาท ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของเราเป็นคนไทย รวมทั้งเราให้คุณค่าของพนักงานทุกคน รวมถึงคู่ค้าผู้ปลูกมะพร้าว และชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประวัติของเรา

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นจากการดำเนินธุรกิจตามความเชื่อว่า “หากไม่มีบริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด(มหาชน) จะไม่มีผลิตภัณฑ์มะพร้าวคุณภาพดีที่สุดในโลกเพื่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภค“

จากพื้นฐานของความตั้งใจง่ายๆเหล่านี้ทำให้บริษัท ของเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพของมะพร้าวไทยโดยตรงจากจากสวนมะพร้าวที่ปลูกในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดให้กับลูกค้าของเรา เราคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงสุดทั้งในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มตลอดจนความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจเพื่อให้มีการพัฒนาสังคมในทุกภาคส่วนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้เรายังมีความตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมความรับผิดชอบในการคืนประโยชน์ให้แก่ประเทศและประชาชนของเรา เราช่วยพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคนทั้งคู่ค้าผู้ปลูกมะพร้าว พนักงาน และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคือง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน

"คุณค่าของการเกษตรไทยโดยการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พันธุ์มะพร้าวไทยให้คงอยู่กับประเทศไทย" 

สร้างมูลค่าให้กับประเทศชาติและนักลงทุนโดยการมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสนำภาคเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสู่ประเทศ เราตั้งใจที่จะเป็นแบบอย่างของ บริษัท มหาชนอย่างมืออาชีพที่สร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่รวมถึงเอื้อต่อนักลงทุนในตลาดหุ้นเป็นส่วนหนึ่งของมะพร้าวไทยภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโปร่งใสในการตรวจสอบ นี่คือเรื่องราวของความภาคภูมิใจของเราในการเป็นมะพร้าวไทยที่เชื่อว่า“ ไทย โคโคนัท” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดและได้มาตรฐานระดับโลก

วิสัยทัศน์ & ภารกิจ

วิสัยทัศน์"เป็นผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล"

คณะกรรมการบริษัท

 • นางสาวชัญญา ธนศักดิภัทร

  ประธานกรรมการ


  Executive Directors

  คณะกรรมการบริหาร


  ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ  • นางสาวเกษร ทรายคำ

   ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

  • นายมนตรี บรรเริงเสนาะ

   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

  • นางสาวพัฒรา ทัศจันทร์

   ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและสารสนเทศ

  • ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว

   ผู้อำนวยการ

   สายการตลาด และการขาย

Click left move right move

ส่งออกสินค้า

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) ได้ส่งสินค้าไปจำหน่ายยังทวีป อเมริกา ยุโรป โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และเอเชีย มากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก มูลค่าการส่งออกมากกว่า 85% ของรายได้รวมของบริษัท 

ผู้จัดจำหน่าย

กลุ่มรับจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ ลูกค้า