น้ำแตงโม

กระป๋อง 330 มล.

กระป๋อง 510 มล.

ขนาด 200 ml.

พริสมา 330 มล.

พริสมา 500 มล.

พริสมา 750 มล.

พริสมา 1000 มล.

ขวดใส 280 ml.

ขวดใส 300 ml.