เครื่องดื่มกะทิ

Thai Coco organic Coconut Water, made from highest quality coconut, provides natural refreshing taste, containing all-natural essential micro minerals that provide natural hydration to consumers without having to add any additives. Our organic product is free from added sugar, preservatives, artificial colour and artificial flavour. It is also a gluten, soy, and dairy free product, which is suitable to various groups of consumers.

  • 5 essential electrolytes
  • Excellent rehydration source
  • No added sugar
  • No preservative
  • No artificial colour and flavour

ขนาด 200 มล.

พริสมา 330 มล.

พริสมา 1000 มล.

น้ำนมมะพร้าว รสดั้งเดิม 280 มล.

น้ำนมมะพร้าว รสสตอเบอรี่ 280 มล.

น้ำนมมะพร้าว รสช็อคโกแลต 280 มล.

น้ำนมมะพร้าว รสกาแฟ 280 มล.

น้ำนมมะพร้าว รสกล้วย 280 มล.

น้ำนมมะพร้าว รสเมล่อน 280 มล.