น้ำมะพร้าว

น้ำมะพร้าวผสมเม็ดแมงลัก

น้ำมะพร้าวผสมเม็ดแมงลัก

น้ำมะม่วงผสมเม็ดแมงลัก

น้ำทับทิมผสมเม็ดแมงลัก

น้ำสตรอเบอร์รี่ผสมเม็ดแมงลัก

น้ำลิ้นจี่ผสมเม็ดแมงลัก

น้ำส้มผสมเม็ดแมงลัก

น้ำคอกเทลผสมเม็ดแมงลัก

น้ำบลูเบอร์รี่ผสมเม็ดแมงลัก