มะพร้าวคั่วอัดแท่งผสมธัญพืช

รสดั้งเดิม

ดั้งเดิม 17 ก.

มะพร้าวคั่วอบแห้งผสมธัญพืช ดั้งเดิม 30 ก.

โปรตีน พลัส

โปรตีน พลัส 17 ก.

โปรตีน พลัส 30 g.

ฟรุตตี้

ฟรุตตี้ 17 ก.

ฟรุตตี้ 30 ก.