กะทิ

Culinary coconut milk  available to order from 5-24% of Coconut milk  We are able to produce Organic coconut milk as well.

We got Superior Taste Award 3 Stars in 2019 from International Taste Institute

 

  • No added color

  • No added flavor

  • No Preservative

กะทิ บรรจุ กระป๋อง 165 มล.

กะทิ บรรจุ กระป๋อง 400 มล.

กะทิ บรรจุกระป๋อง 2,900 มล.

ขนาด 200 ml.

ขนาด 250 ml.

ขนาด 1000 ml.

กะทิ บรรจุกล่อง Prisma 330 มล.

พริสมา 500 มล.

พริสมา 750 มล.

พริสมา 1000 มล.