บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการพิเศษหลังคาสีเขียว

By Admin I 26 มิ.ย. 2562

บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) มีกล่องรีไซเคิลมากมายที่มักจะถูกนำไปทิ้ง เนื่องจากเราใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เราจึงตัดสินใจที่จะนำกล่องที่อยู่ในสภาพดีเข้าร่วมกับโครงการพิเศษหลังคาสีเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึงพา (ภา) สภากาชาดไทย บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมข้อตกลงของโครงการพิเศษหลังคาสีเขียวกับ บริษัท เตตรา แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด ทีวี 230 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และบริษัทอื่นๆ ซึ่งโครงการนี้ได้บริจาคกล่องรีไซเคิลเพื่อนำไปทำหลังคาเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Blog Category
  • NEWS & ACTIVITIES
  • CSR ACTIVITIES
NEWS & ACTIVITIES